POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
Zajęcia zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020r. Czytaj aktualności na naszej stronie iternetowej.

EFS

Medyczne Studium Zawodowe w Puławach o okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. brało udział w realizowanym przez Województwo Lubelskie  projekcie systemowym  pod nazwą

„ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY”

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Celem głównym projektu było wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantujących sukces zawodowy w kraju i UE.

Beneficjenci ostateczni, czyli młodzież kształcąca się w naszej szkole, miała możliwość uczestnictwa w kursach i zajęciach pozalekcyjnych.

Od września 2009 r.  do końca czerwca 2011 r. zrealizowaliśmy przedstawione poniżej formy zajęć:

Zajęcia pozalekcyjne – 9 edycji:

 • Wybrane ITI  x 2
 • Podstawy języka angielskiego wersja uzawodowiona   x 3
 • Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych x 4

oraz  Kursy – 13 edycji:

 • Podstawy języka migowego x 2  
 • Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio-psycho-społecznych x 3
 • Techniki BLS/AED x 2
 • Masaż sportowy x 2
 • Ratownik wodny/ratownik WOPR x1
 • Opiekun kolonijny x 2
 • Masaż kosmetyczny x1

Łącznie ze szkoleń skorzystało 289 uczniów, przy czym większość z nich wzięła udział w dwóch formach zajęć, prowadzonych na nowoczesnym sprzęcie i w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby kursów.

W czasie trwania projektu uczniowie zwiększyli swoje kompetencje kluczowe, uzyskali dodatkowe umiejętności a szkoła wzbogaciła bazę dydaktyczną .m.in. w ramach projektu doposażono pracownię farmaceutyczną i komputerową. Zakupiono sterylizator powietrza, mikroskopy, unguator, wagi i szkło laboratoryjne, tablety graficzne, projektory oraz edukacyjne, specjalistyczne programy komputerowe.

Biblioteka szkolna powiększyła swój księgozbiór o kilkaset nowych pozycji woluminów: podręczników, filmów dydaktycznych i fabularnych, słowników językowych i przedmiotowych, poradników oraz beletrystyki.

W czasie trwania projektu i po jego zakończeniu szkoła corocznie organizuje Targi Wiedzy i Umiejętności. Celem imprezy jest zaprezentowanie przez uczestników projektu umiejętności zdobyty podczas kursów i zajęć pozalekcyjnych.

Przygotowywane są pokazy, wystawy i wykłady, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Impreza ma charakter otwarty,  przyciąga wiele młodzieży oraz osób dorosłych i dzieci, głównie mieszkańców Puław i okolic.

Na Targach można zapoznać się z masażem kosmetycznym, sportowym  i klasycznym. Nasi uczniowie chętnie prezentują  go na przybyłych gościach.  Można też nauczyć się podstaw pierwszej pomocy i przyjrzeć się technikom arteterapii, a nawet spróbować swoich umiejętności w tej dziedzinie.

Salę wykładową zapełniają ciekawe wykłady oraz pokazy strojów i makijaży. Impreza zyskała już zainteresowanie mediów.Wszystkich którzy chcieliby zapoznać się z imprezą  zapraszamy do galerii fotografii a także na strony portali internetowych nasze miasto , serwis youtube

Poprzez włączenie się do projektu „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” Medyczne Studium Zawodowe stało się widoczne i rozpoznawalne na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy. Mogliśmy skutecznie się zaprezentować, zapewniając wysokie standardy nauczania oraz rozwoju wszystkim, którzy zechcą uczyć się w naszej placówce.

Dzięki temu coraz więcej młodzieży chcąc zdobyć ciekawy zawód wybiera naszą szkołę. W najbliższym roku szkolnym będziemy kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

INNE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w których uczestniczy szkoła to:

” Pracownie komputerowe dla szkół”.

W ramach tego projektu szkoła otrzymała pracownię komputerową wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny oraz wielofunkcyjne urządzenia sieciowe. Biblioteka szkolna otrzymała 4 stanowiska komputerowe dla czytelników. Ponadto w pomieszczeniach została zbudowana sieć komputerowa.

„Wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – część II”. W ramach tego projektu otrzymaliśmy manekina treningowo – egzaminacyjnego wykorzystywanego podczas przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz w procesie kształcenia w zawodzie Ratownik Medyczny [322/06] przygotowującego do egzaminów