POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
Prosimy o zapoznawanie się z procedurami bezpieczeństwa w zakładce "COVID-19" oraz informacjami w zakładce "informacje dla słuchaczy"

Rekrutacja 2020/2021

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TERMINY REKRUTACJI

1.Składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły: do 04.08.2020r.
2. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12.08.2020r.  - godz. 12:00
3. Ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji: 31.08.2020r.  - godz. 12:00

UWAGA! Dokumenty będą przyjmowane  do 31 VIII, a rozpatrywane
w wyznaczonych terminach
. Dokumenty wymagane do złożenia:

 • Wniosek wydawany w sekretariacie szkoły lub wydrukowany ze strony internetowej szkoły lu wypełniony online formularz

Wniosek o przejęcie do szkoły – POBIERZ

 lub wypełnij FORMULARZ ONLINE
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu
   /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły/,
 • 2 fotografie,

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła dysponuje następującą liczbą wolnych miejsc:

Kierunki dzienne- nauka 5 dni w tygodniu

Kierunek

Liczba  miejsc

Czas trwania nauki

Technik usług kosmetycznych

26

2 lata

Technik masażysta

26

2 lata

Technik dentystyczny

26

2,5 roku

Technik farmaceutyczny

26

2,5 roku

Kierunki stacjonarne- nauka 3 dni w tygodniu /popołudniami, w soboty/

Kierunek

Liczba  miejsc

Czas trwania nauki

Technik usług kosmetycznych

26

2 lata

Technik masażysta

26

2 lata

Technik elektroniki i informatyki medycznej

26

2 lata

Terapeuta zajęciowy

26

2 lata

Higienistka stomatologiczna

26

2 lata

Asystentka stomatologiczna

26

1 rok

Opiekunka dziecięca

26

2 lata

Kierunki zaoczne- nauka w  sobotę i niedzielę co dwa tygodnie

Kierunek

Liczba  miejsc

Czas trwania nauki

Technik usług kosmetycznych

26

2 lata

Technik sterylizacji medycznej

26

1 rok

Opiekun medyczny

26

1 rok

NA WSZYSTKIE KIERUNKI  NABÓR BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
NAUKA BEZPŁATNA.
MATURA NIE JEST WYMAGANA( WYSTARCZY ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE)