POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

Rekrutacja

Wybór zawodu to  bardzo ważna decyzja jaką należy podjąć w życiu. Na pewno uwzględnić trzeba  swoje zainteresowania, ale także perspektywy znalezienia pracy. Kolejnym krokiem jest wybór szkoły, w której będzie można zdobyć wiadomości oraz umiejętności, aby w przyszłości stać się fachowcem w wybranym zawodzie. Szkołą, która posiada szeroką ofertę edukacyjną oraz 40- letnie doświadczenie jest Medyczne Studium Zawodowe w Puławach. Misją szkoły było zawsze dążenie, by realizować oczekiwania społeczne co do profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.

 

Oferta edukacyjna jest dostosowywana do zmieniających się warunków na rynku pracy. Obecnie szkoła przygotowuje w systemie dziennym uczniów w specjalnościach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna. Proponujemy również naukę w systemie wieczorowym, tzn. w czwartki i piątki po południu oraz w soboty w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ. Zaocznie zaś można kształcić się w zawodach: opiekun medyczny oraz technik usług kosmetycznych. W ofercie znajdą się również kursy: obecnie opiekun medyczny. Nauka zaczyna się we wrześniu i w zależności od kierunku trwa rok lub dwa lata.

 

Atutami szkoły są: bezpłatna nauka, brak ograniczeń wiekowych, świetna atmosfera, profesjonalna kadra, wysoki poziom, bardzo dobrze wyposażone pracownie  specjalistyczne, stypendia za dobre wyniki w nauce, a także możliwość uczestnictwa uczniów w różnych kursach i szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe. Oferujemy również naukę „języka migowego” w szkole, a na każdym z kierunków realizowany jest przedmiot „pierwsza pomoc”, w ramach którego uczniowie poznają zasady prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, np. wykonywania resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

 

Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyplom z tytułem zawodowym oraz suplement Europass, potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach UE bez konieczności nostryfikowania dyplomu, uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie. Jest to dobra informacja dla osób, które chciałyby podjąć wyzwanie pracy za granicą. Na uwagę zasługuje fakt, że w szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, większość nauczycieli kształcących umiejętności zawodowe to egzaminatorzy. Wyniki egzaminu zawodowego są bardzo dobre, a nasi absolwenci są z chęcią zatrudniani w szpitalach, aptekach, gabinetach kosmetycznych, przychodniach i innych placówkach. Niektórzy absolwenci mając dobre przygotowanie w zawodzie decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej lub wyjeżdżają za granicę, aby podjąć pracę.

 

 A oto kilka opinii naszych uczniów na temat szkoły:

„Bardzo dobre przygotowanie do przyszłego zawodu, świetna kadra. Widać, że pracownicy szkoły naprawdę uczą nas z pasją. Wiedza nabyta w szkole, w moim wypadku przyczyniła się w sporej mierze do podwyższenia poziomu działań moich jako ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy na festiwalu Woodstock. Świetnie jest też zorganizowany dostęp do pomocy naukowych- biblioteka, praca z materiałami na zajęciach.”- Kamil Brikѐ.

 

„Medyczne Studium Zawodowe w Puławach to szkoła policealna, która utrzymuje wysoki poziom i dobrą reputację od lat. Wykładowcy są wymagający, jednak co najważniejsze potrafią nauczyć! Ich wiedza zawodowa bardzo ułatwia „wdrożenie się” w nowy zawód oraz pozwala wykorzystać w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę. Niesamowity klimat, który towarzyszy nauce tworzą niezwykli ludzie, uczniowie którzy pomagają sobie wzajemnie oraz całe grono pedagogiczne, które służy swoją pomocą i czasem. Bardzo dobrze wyposażone pracownie tylko naświetlają realny zarys wykonywanych ćwiczeń, co tylko uskrzydla nas uczniów w dalszej nauce.” – Dawid Kuczmarski.

 

„Lepiej wybrać nie mogłam, to gwarancja najwyższej jakości kształcenia. Szkoła realizuje efektywnie program nauczania  i posiada bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, a także zapewnia świetną atmosferę. Polecam tę  super szkołę.”- Małgorzata Kądziołka.

 

Na rok szkolny 2017/2018 są jeszcze wolne miejsca. Matura nie jest wymagana. Zapraszamy zainteresowaną młodzież, ale także wszystkie osoby, które chciałyby zmienić zawód lub poszerzyć swoje kwalifikacje. Rekrutacja prowadzona jest codziennie w godz. 7:30-15:30 w sekretariacie szkoły- ul. Mickiewicza 29.

 

 

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI
ORAZ TERMINY PRZYJMOWANIA PODAŃ

 

1. Składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły: 02.06.2017 do 26.06.2017r.
2. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 11.07.2017r.  - godz. 12:00

3. Postępowanie uzupełniające: od 12.08.2017 do 18.08.2017r.
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej: 30.08.2017r.  - godz. 12:00

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagane w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły/,
 • 2 fotografie
 • Ksero dowodu osobistego
 • Oświadczenie dotyczące nie posiadania żadnych kwalifikacji zawodowych (w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy)/ wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie),
 • Aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy osób posiadających taką opinię).

 

Uwaga! W przypadku równorzędnych uzyskanych wyników jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła dysponuje następującą ilością wolnych miejsc:

Kierunek

Ilość  miejsc

Uwagi dotyczące kształcenia

Technik farmaceutyczny

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik masażysta

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik masażysta 26 stacjonarne dla dorosłych

Technik usług kosmetycznych

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik usług kosmetycznych

26

zaoczne

Higienistka stomatologiczna

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Opiekunka dziecięca 

26

stacjonarne dla dorosłych

Technik sterylizacji medycznej

26

stacjonarne dla dorosłych

Technik dentystyczny

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Asystentka stomatologiczna 26

stacjonarne dla dorosłych

Technik elektroniki i informatyki medycznej

26

stacjonarne dla dorosłych

Terapeuta zajęciowy

26

stacjonarne dla dorosłych

Opiekun Medyczny - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

26

zaoczny kurs dla osób, które ukończyły 18 lat

 Młodzieżowe- nauka 5 dni w tygodniu

Stacjonarne dla dorosłych- nauka 3 dni w tygodniu /popołudniami lub w weekendy/

Zaoczne- nauka w  sobotę i niedzielę co dwa tygodnie

NA WSZYSTKIE KIERUNKI PROWADZONY JEST NABÓR

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.

NAUKA BEZPŁATNA!!