POKAŻ MENU
 
 • TARGI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

  9. MARZEC 2018 godz. 10.00-14.00


  w programie: 
  ​-  pokazy pierwszej pomocy, kosmetyczne,masażu,
  ​   higieny stomatologicznej, chemiczne.​
  ​- dla chętnych makijaże

  WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY

 
TARGI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 9.03.2018 g. 10.00-14.00 - ZAPRASZAMY

REKRUTACJA ZIMOWA

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • TECHNIK DENTYSTYCZNY

 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły,    ( pobierz)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły/,
 • 2 fotografie
 • Ksero dowodu osobistego

ZAŁĄCZNIKI NIEOBOWIĄZKOWE W PROCESIE REKRUTACJI

 • Oświadczenie dotyczące nie posiadania żadnych kwalifikacji zawodowych (w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy)/ wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,  (pobierz)
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,  (pobierz)
 • Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/, (pobierz)
 • Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie),
 • Aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy osób posiadających taką opinię).

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła dysponuje następującą ilością wolnych miejsc:

Kierunek

Liczba  miejsc

Uwagi dotyczące kształcenia

Technik dentystyczny

26

młodzieżowe 

Technik elektroniki i informatyki medycznej

26

stacjonarne dla dorosłych

 Młodzieżowe- nauka 5 dni w tygodniu

Stacjonarne dla dorosłych- nauka 3 dni w tygodniu /popołudniami lub w weekendy/

 •     OPIEKUN MEDYCZNY - roczny kurs kwalifikacyjny

dokumenty wymagane do złożenia

 • Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły, (pobierz)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły/,
 • Ksero dowodu osobistego
 • Świadectwo ukończenia szkoły ostatniego etapu nauki (np. szkoła średnia)
 •  

Kierunek

Liczba  miejsc

Uwagi dotyczące kształcenia

Opiekun Medyczny-Kwalifikacyjny kurs zawodowy- 1 rok

26

zaoczny dla dorosłych, kurs dla osób, które ukończyły 18 lat

NA WSZYSTKIE KIERUNKI PROWADZONY JEST NABÓR

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.

NAUKA BEZPŁATNA!!