DYŻURY SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO
PODCZAS ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH
W KWIETNIU 2023

1. kwietnia 2023r. (sobota)
- godz. 7:30-14:30 pok. 3

22. kwietnia 2023r. (sobota)
- godz. 7:30-14:30 pok. 3a

Zapotrzebowanie na zaświadczenia i legitymacje 
prosimy zgłaszać wcześniej: telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny.