POBIERZ

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – sem. II

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ  „B” (zaoczny)

 

 

Data zjazdu

11.02.2023

12.02.2023

17.02.2023

19.02.2023

25.02.2023

26.02.2023

05.03.2023

10.03.2023

11.03.2023

godziny lekcyjne

1.        

8.00 – 8.45

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

 

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

Anatomia
z fizjologi¹

s. 11

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 7

 

Pracownia dekontaminacji
Gr. A

s. 7

2.        

8.50 – 9.35

 

 

3.        

9.45 – 10.30

 

 

4.        

10.45 – 11.30

 

Zarys psychologii

s. 11

 

5.        

11.35 – 12.20

 

 

6.        

12.30 – 13.15

Metody dekontaminacji

s. 11

Podstawy sterylizacji

s. 11

 

Podstawy sterylizacji

s. 7

Podstawy sterylizacji

s. 7

 

Metody dekontaminacji

s. 11

7.        

13.30 – 14.15

 

 

8.        

14.20 – 15.05

 

Jêzyk angielski
s. 6a

 

9.        

15.10 – 15.55

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s.7

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

 

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

10.    

16.00 – 16.45

 

11.    

16.50 – 17.35

Organizacja pracy
s. 11

 

12.    

17.40 – 18.25

 

13.    

18.30 – 19.15

 

14.    

19.20 – 20.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zjazdu

12.03.2023

25.03.2023

26.03.2023

15.04.2023

16.04.2023

22.04.2023

23.04.2023

06.05.2023

07.05.2023

godziny lekcyjne

1.        

8.00 – 8.45

Anatomia
z fizjologi¹
s. 11

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

Jêzyk angielski

s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

Pracownia sterylizacji
Gr. B

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 4

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s.7

2.        

8.50 – 9.35

3.        

9.45 – 10.30

Pierwsza pomoc
s.11

4.        

10.45 – 11.30

Jêzyk migowy
s. 7

5.        

11.35 – 12.20

6.        

12.30 – 13.15

Informatyka
w zawodzie
s. 18

Metody dekontaminacji

s.7

Podstawy sterylizacji

s. 7

Jêzyk angielski s. 7

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

Metody dekontaminacji

s. 11

Podstawy sterylizacji

s. 7

7.        

13.30 – 14.15

Pracownia sterylizacji
Gr. A

s. 7

Metody dekontaminacji

s. 7

8.        

14.20 – 15.05

9.        

15.10 – 15.55

Metody dekontaminacji
s. 11

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

Podstawy sterylizacji

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 4

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

10.    

16.00 – 16.45

Pracownia sterylizacji

Gr. B

s. 7

11.    

16.50 – 17.35

Pracownia dekontaminacji
gr. B
s. 4

Pracownia sterylizacji
gr. B
s. 7

12.    

17.40 – 18.25

 

13.    

18.30 – 19.15

 

14.    

19.20 – 20.05

`

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zjazdu

13.05.2023

20.05.2023

21.05.2023

godziny lekcyjne

1.        

8.00 – 8.45

Pierwsza pomoc

s. 11

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. B

s. 7

2.        

8.50 – 9.35

3.        

9.45 – 10.30

Jêzyk angielski

s. 11

4.        

10.45 – 11.30

5.        

11.35 – 12.20

6.        

12.30 – 13.15

Informatyka w zawodzie
s. 18

Podstawy sterylizacji

s. 7

Metody dekontaminacji

s. 6

7.        

13.30 – 14.15

8.        

14.20 – 15.05

Pracownia sterylizacji

Gr. A

s. 7

9.        

15.10 – 15.55

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 7

Pracownia dekontaminacji

Gr. A

s. 4

10.    

16.00 – 16.45

11.    

16.50 – 17.35

12.    

17.40 – 18.25

13.    

18.30 – 19.15

14.    

19.20 – 20.05