Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, 24-100 Puławy ul. Mickiewicza 29
tel. (81) 886 24 18    E-mail: mszpulawy@wp.pl   www: msz.pulawy.pl
   
  REKRUTACJA 2023/2024
 
   
  technik masażysta
  technik dentystyczny
  technik usług kosmetycznych
  terapeuta zajęciowy
  higienistka stomatologiczna
  asystentka stomatologiczna
  technik elektroniki i informatyki
medycznej
  technik sterylizacji medycznej
opiekunka dziecięca
  opiekun medyczny
     technik farmaceutyczny
     podolog

 OPIEKUN MEDYCZNY
Opiekun medyczny wykonuje czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne u osób chorych, niepełnosprawnych, aktywizuje do zwiększenia samodzielności życiowej.

Absolwent kierunku opiekun medyczny jest przygotowany do podjęcia pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych itp. Może również założyć własną działalność gospodarczą w tej branży.

nauka trwa 1,5 roku
stacjonarne - nauka 3 dni w tygodniu