Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, 24-100 Puławy ul. Mickiewicza 29
tel. (81) 886 24 18    E-mail: mszpulawy@wp.pl   www: msz.pulawy.pl
   
  REKRUTACJA 2022/2023
 
   
  technik masażysta
  technik dentystyczny
  technik usług kosmetycznych
  terapeuta zajęciowy
  higienistka stomatologiczna
  asystentka stomatologiczna
  technik elektroniki i informatyki
medycznej
  technik sterylizacji medycznej
opiekunka dziecięca
  opiekun medyczny
     technik farmaceutyczny
     podolog

 TECHNIK MASAŻYSTA
Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności uprawniające go do wykonywania zabiegów masażu klasycznego, segmentarnego, relaksacyjnego, sportowego, kosmetycznego oraz przeprowadzania zabiegów drenażu limfatycznego.
Absolwent kierunku technik masażysta jest przygotowany do podjęcia pracy masażysty
w szpitalach, sanatoriach, ośrodkach SPA, przychodniach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych itp. Może również założyć własną działalność gospodarczą w tej branży.

nauka trwa 2 lata
stacjonarne dla dorosłych-nauka 3 dni w tygodniu