OFERTA KSZTAŁECENIA
NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 • Składanie dokumentów o przyjęcie do szkoły: do 26.07.2024
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 09.08.2024. - godz. 14.00
 • Ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniajacej: 29.08.2024 godz 14.00

UWAGA! Dokumenty będą przyjmowane do 29 VIII 2024 r. a rozpatrywane w wyznaczonych terminach

KIERUNKI DZIENNE - nauka 5 dni w tygodniu

KIERUNEK
liczba
miejsc
czas trwania
nauki
INFO
 • Technik dentystyczny
26
2,5 roku
 • Technik farmaceutyczny
26
2,5 roku
KIERUNKI STACJONARNE - nauka 3 dni w tygodniu /popołudniami, w weekendy/

KIERUNEK
liczba
miejsc
czas trwania
nauki
INFO
 • Technik usług kosmetycznych
26
2 lata
 • Opiekun medyczny
26
1,5 roku
 • Technik masażysta
26
2 lata
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
26
2 lata
 • Terapeuta zajęciowy
26
2 lata
 • Higienistka stomatologiczna
26
2 lata
 • Asystentka stomatologiczna
26
1 rok
 • Podolog
26
2 lata
KIERUNKI ZAOCZNE- nauka w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie

KIERUNEK
liczba
miejsc
czas trwania
nauki
INFO
 • Technik usług kosmetycznych
26
2 lata
 • Technik sterylizacji medycznej
52
1 rok
 • Opiekun osoby starszej
26
2 lata
NA WSZYSTKIE KIERUNKI NABÓR BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
NAUKA BEZPŁATNA
MATURA NIE JEST WYMAGANA ( WYSTARCZY ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE)