>
DANE TELEADRESOWE
O NAS NASZE SUKCESY BAZA DYDAKTYCZNA DANE TELEADRESOWE

 
Szkoła Policealna - Medyczne Studium
Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża
 w Puławach


24-100 Puławy, ul. Adama Mickiewicza 29


tel: 81 886 24 18

e-mail: mszpulawy@wp.pl
www:  https://msz.pulawy.pl