INFORMACJE DLA SŁUCHACZY
DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA INFORMACJE BIEŻĄCE DO POBRANIA

 

 

DYŻURY

SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO
PODCZAS ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH

·       07 maja 2022 r. (sobota)
godz. 7:30 – 15:00, pok. 3

·       21 maja 2022 (sobota)

godz. 7:30 – 15:00, pok. 3a

Zapotrzebowanie na zaświadczenia
i legitymacje
prosimy zgłaszać wcześniej: telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny.