INFORMACJE DLA SŁUCHACZY
DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA INFORMACJE BIEŻĄCE DO POBRANIA

 

 

 

DYŻURY

SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO
PODCZAS ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH

·     9 października 2021 r. (sobota)
godz. 7:30 – 15:00, pok. 3a

·     23 października 2021 (sobota)

godz. 7:30 – 15:00, pok. 3

Zapotrzebowanie na zaświadczenia i legitymacje prosimy zgłaszać wcześniej: telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny.