ZARZĄDZENIE Nr  32/2021
Dyrektora Szkoły Policealnej -  Medycznego Studium Zawodowego
im. PCK w Puławach

z dnia 1 września 2021 r.
organizacji roku szkolnego 2021/2022

 

Na podstawie  

1.      § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:

 

§  1

1.       Ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

·         15.10.2021 r.  (piątek)

·         12.11.2021 r.  (poniedziałek)

·         07.01.2022 r. (piątek)

·         04.03.2022 - Targi Wiedzy i Umiejętności

·         02.05.2022 (poniedziałek)

·         17.06.2022 (piątek)

2.       Zimowa przerwa świąteczna – 23.12. – 31.12.2021 r.

3.       Sesja egzaminacyjna zimowa:  10.01. – 23.01.2022 r.

4.       Koniec semestru I : 30.01.2022 r.

5.       Rozpoczęcie semestru II : 31.01.2022 r.

6.       Ferie zimowe : 14.02. – 27.02.2022 r.  

7.       Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04. – 19.04.2022 r.

8.       Sesja egzaminacyjna letnia: 06.06. – 19.06.2022 r.

9.       Koniec roku szkolnego  : 24.06.2022 r.

10.   Przerwa wakacyjna: 25.06.2022 – 31.08.2022 r.

 

§  2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.