POKAŻ MENU
 
 • UWAGA ZIMOWY NABÓR!!!

   

  Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe
  ogłasza nabór  na następujące kierunki kształcenia: 

  - Technik dentystyczny

  - Technik elektroniki i informatyki medycznej

  - Opiekun medyczny- kurs kwalifikacyjny

  Nabór trwa do 15 stycznia 2018 roku

  Tel 81 886 24 18                e-mail:  mszpulawy@wp.pl
   

  Szczegółowe warunki przyjęcia    ZOBACZ

 •  

  UWAGA ZIMOWY NABÓR!!!

   

   TECHNIK DENTYSTYCZNY

  - Zajęcia: poniedziałek-piątek; czas nauki 2,5 roku

  - Nauka całkowicie bezpłatna

  - Wymagane wykształcenie średnie

  - Początek zajęć 22 stycznia 2018


  ​Szczegółowe informacje    TUTAJ

   

  Tel 81 886 24 18                e-mail:  mszpulawy@wp.pl


  Warunki przyjęcia    ZOBACZ

   

 • UWAGA ZIMOWY NABÓR!!!

   

   TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

  - Zajęcia: 3 dni w tygodniu; czas nauki 2 lata

  - Nauka całkowicie bezpłatna

  - Wymagane wykształcenie średnie

  - Początek zajęć 22 stycznia 2018

   

  Szczegółowe informacje    TUTAJ
   

  Tel 81 886 24 18                e-mail:  mszpulawy@wp.pl


  Warunki przyjęcia    ZOBACZ

 • UWAGA ZIMOWY NABÓR!!!

   

   OPIEKUN MEDYCZNY - KURS KWALIFIKACYJNY

  - Zajęcia: 2 weekendy w miesiącu; czas nauki 1 rok

  - Nauka całkowicie bezpłatna

  - Wymagane ukończone 18 lat

  - Początek zajęć luty 2018
   

  Szczegółowe informacje    TUTAJ
   

  Tel 81 886 24 18                e-mail:  mszpulawy@wp.pl  Warunki przyjęcia    ZOBACZ

 • STUDNIÓWKOWE SOS
  ​ZAPRASZAMY  ​więcej informacji   TUTAJ

   

   

 
ZIMOWA REKRUTACJA ROZPOCZĘTA! ATRAKCYJNE KIERUNKI! KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE, FACHOWO, SKUTECZNIE.

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologicznaZawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby uczniowie zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności jak przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty oraz potrafili przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Absolwenci tego kierunku współpracują z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Dodatkowo potrafią: rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym; obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne, wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych. Integralną częścią programu nauczania jest dwutygodniowa praktyka zawodowa, podczas której słuchacze pogłębiają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności niezbędne podczas codziennej pracy asystentki stomatologicznej.

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • zainteresowanie humanistyczne i medyczne
 • dokładność i sumienność
 • punktualność i zdyscyplinowanie
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • gotowość niesienia pomocy
 • samokontrola
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach

 

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie wieczorowym- czwartek, piątek w godzinach popołudniowych oraz w sobotę. Nauka trwa 1 rok (2 semestry) i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem asystentki stomatologicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Medycznego Studium Zawodowego mogą podjąć pracę m.in. w: gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; prywatnych gabinetach stomatologicznych; klinikach i poradniach dentystycznych; oddziałach chirurgii szczękowej; w zespołach implantologicznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA                                   RAMOWY PLAN NAUCZANIA