POKAŻ MENU
 
 • ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!


  więcej
 • MISJA SZKOŁY

  Dążenie by realizować oczekiwania społeczne,
  co do profesjonalnego przygotowania przyszłych
  pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa
  w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym
  Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,
  która sprzyja rozwojowi ucznia,słuchacza.
  Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności 
  wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju.
  Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci,
  którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,
  sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce
  i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.

   

 • U NAS ZNAJDZIESZ

  bogatą ofertę edukacyjną
  wyjątkową atmosferę
  nowoczesne zaplecze dydaktyczne
  świetnie wyposażone pracownie
  nauczycieli - praktyków
  możliwość łączenia nauki z innymi obowiązkami
  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  suplement EUROPASS
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Higienistka stomatologiczna

higienistka stomatologicznaUkończenie tego kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej, profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach UE. Przykładowe zadania higienistki to: samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno leczniczych w gabinetach stomatologicznych( wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, saling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż, lakowanie i lakierowanie zębów), wykańczanie wypełnień amalgamatami u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury, dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia itp.

 

 

 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu

 • zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne;
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • umiejętności plastyczne;
 • zdolności manualne;
 • dokładność i sumienność;
 • planowość i systematyczność działań;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość;
 • rzetelność;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizatorskie.

 

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie dziennym przez okres 2 lat ( 4 semestry). Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które odbywają się w pracowniach szkolnych oraz gabinetach stomatologicznych na terenie Puław. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem higienistki stomatologicznej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci uzyskują uprawnienie do pracy w gabinetach dentystycznych publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej; poradniach i klinikach dentystycznych; gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.