POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
Rekrutacja! Informujemy, że rekrutacja do szkoły została przedłużona. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Higienistka stomatologiczna

higienistka stomatologicznaUkończenie tego kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej, profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach UE. Przykładowe zadania higienistki to: samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno leczniczych w gabinetach stomatologicznych( wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, saling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż, lakowanie i lakierowanie zębów), wykańczanie wypełnień amalgamatami u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury, dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia itp.

 

 

 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu

 • zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne;
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • umiejętności plastyczne;
 • zdolności manualne;
 • dokładność i sumienność;
 • planowość i systematyczność działań;
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych;
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość;
 • rzetelność;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zdolności organizatorskie.

 

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie dziennym przez okres 2 lat ( 4 semestry). Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które odbywają się w pracowniach szkolnych oraz gabinetach stomatologicznych na terenie Puław. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem higienistki stomatologicznej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci uzyskują uprawnienie do pracy w gabinetach dentystycznych publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej; poradniach i klinikach dentystycznych; gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.