POKAŻ MENU
 
 • ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!


  więcej
 • MISJA SZKOŁY

  Dążenie by realizować oczekiwania społeczne,
  co do profesjonalnego przygotowania przyszłych
  pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa
  w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym
  Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,
  która sprzyja rozwojowi ucznia,słuchacza.
  Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności 
  wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju.
  Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci,
  którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,
  sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce
  i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.

   

 • U NAS ZNAJDZIESZ

  bogatą ofertę edukacyjną
  wyjątkową atmosferę
  nowoczesne zaplecze dydaktyczne
  świetnie wyposażone pracownie
  nauczycieli - praktyków
  możliwość łączenia nauki z innymi obowiązkami
  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  suplement EUROPASS
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Technik farmaceutyczny

Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie do sprzedaży leków gotowych (porcjowanie, etykietowanie); wydawanie wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom; przyrządzanie wszystkich form recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających; współuczestniczenie w prowadzeniu analiz w laboratoriach oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych; udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym; obsługiwanie aparatury, urządzeń przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej, sprzętu aptecznego; organizowanie i rozliczanie pracy punktu aptecznego, zamawianie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ewidencjonowanie sprzętu medycznego.

 

 

 

 

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu 

 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne;

 • ostrość widzenia i rozróżniania barw;

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

 • sprawność manualna;

 • spostrzegawczość;

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;

 • sumienność i dokładność;

 • życzliwość i wyrozumiałość;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • samodzielność, samokontrola.

 

Organizacja nauki

Nauka odbywa się w systemie dziennym przez okres 2 lat.( 4 semestry). Zajęcia w specjalistycznych pracowniach szkolnych prowadzą m.in. wykładowcy wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplom z tytułem technika farmaceuty.

 

Perspektywy zawodowe

Technik farmaceuta uzyskuje uprawnienia do pracy w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych; sklepach zielarsko-medycznych; hurtowniach farmaceutycznych; zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego; zakładach przetwórstwa zielarskiego; laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, spożywczego i zielarskiego.