POKAŻ MENU
 
 • ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM!


  więcej
 • MISJA SZKOŁY

  Dążenie by realizować oczekiwania społeczne,
  co do profesjonalnego przygotowania przyszłych
  pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa
  w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym
  Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,
  która sprzyja rozwojowi ucznia,słuchacza.
  Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności 
  wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju.
  Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci,
  którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,
  sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce
  i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.

   

 • U NAS ZNAJDZIESZ

  bogatą ofertę edukacyjną
  wyjątkową atmosferę
  nowoczesne zaplecze dydaktyczne
  świetnie wyposażone pracownie
  nauczycieli - praktyków
  możliwość łączenia nauki z innymi obowiązkami
  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  suplement EUROPASS
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Na ten kierunek zapraszamy osoby zainteresowane poznawaniem różnych metod leczenia fizykalnego. Technik masażysta współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych służących usprawnianiu, aktywizacji i pełnej rehabilitacji pacjenta. Po ukończeniu szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności uprawniające go do wykonywania zabiegów masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, kosmetycznego, oraz przeprowadzania zabiegów drenażu limfatycznego. Program nauki wprowadza również  elementy masażu izometrycznego, centryfugalnego i punktowego. Będziesz więc potrafił stosować różne  techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych.  Nauczysz się jak obserwować i oceniać reakcje pacjentów  na stosowane zabiegi oraz modyfikować technikI masażu. Będziesz także potrafił  obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną  podczas masażu.

 

 

Wymagania psychofizyczne 

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne;

 • spostrzegawczość;

 • cierpliwość;

 • łatwość nawiązywania kontaktu;

 • obowiązkowość, odpowiedzialność;

 • dokładność;

 • empatia;

 • życzliwość;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • opiekuńczość;

 • samodzielność

 • dobra sprawność manualna;

 • dobry stan zdrowia.

Organizacja nauki

Nauka w systemie dziennym przez okres 2 lat (4 semestry). Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz oddziałach puławskiego szpitala, NZOZ Bio-Relax, Hospicjum, Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-  dyplomu z tytułem technika masażysty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do pracy w zespołach rehabilitacyjnych; oddziałach szpitalnych; ośrodkach rehabilitacji leczniczej; gabinetach masażu; uzdrowiskach; gabinetach kosmetycznych; gabinetach odnowy biologicznej; SPA; klubach sportowych.

 

pobierz ramowy plan nauczania

PODSTAWA PROGRAMOWA