POKAŻ MENU
 
 •  

   

   

   

   


  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   

   

   

   

   

   

 

Prosimy o zapoznawanie się z procedurami bezpieczeństwa w zakładce "COVID-19" oraz informacjami w zakładce "Informacje dla słuchaczy"

MISJA

 • Dążenie by realizować oczekiwania społeczne co do profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.
 • Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,która sprzyja rozwojowi ucznia, słuchacza.
 • Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności, wzbudzają optymizm  i chęci do dalszego rozwoju.   
 • Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci, którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.