POKAŻ MENU
 
  •              

 

Informacja dla nauczycieli dot. Rady Pedagogicznej

Zarządzenie Nr 8
Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach

z dnia 12 lutego 2016 r.


w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

 

§ 1

Na podstawie § 4 pkt 2a Regulaminu Rady Pedagogicznej zarządzam zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 29 lutego 2016 roku o godz. 15.10

 

§ 2

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie tematyki posiedzenia – A. Berlińska.
  2. Odczytanie wniosków z ostatniego zebrania Rady Pedagogicznej , ocena realizacji uchwał
    i wniosków – A. Mikuła.
  3. Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych  oraz semestralnych w drugim terminie – wychowawcy klas.
  4. Zatwierdzenie zmian do Statut (WSO dla dorosłych – A. Mikuła, Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu – A. Ścibior – Gałązka).

 

§ 3

Obecność na Radzie Pedagogicznej jest obowiązkowa.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wróć