POKAŻ MENU
 
 •  

   

       

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUNKA

  DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 

REKRUTACJA 2022/2023 ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! -> KLIKNIJ!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Zgonie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15.05.2020 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów od dnia 18 maja 2020 r. słuchacze semestrów programowo najwyższych szkół policealnych (w naszej szkole klasy OM, AS, II HS, II TM, II TUK zaoczny), po uzyskaniu zgody słuchacza, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w ramach pracowni specjalistycznych (wg podanego planu przez wychowawcę klasy).

Prosimy każdego zainteresowanego słuchacza o wypełnienie oświadczenia i przesłanie na adres mailowy właściwego wychowawcy klasy .  POBIERZ WZÓR

Szczegółowe wytyczne dotyczące konsultacji planowanych od 01 czerwca 2020 r. dla wszystkich słuchaczy zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Informacje dotyczące praktyki zawodowej dla klas kończących edukację (OM, AS, II HS, II TM, II TUK zaoczny)

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że zgodnie z par 1 ust 3 "uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego..." 

W naszej szkole praktyki będą realizowane zgodnie z tym zapisem i w terminach zgodnych z wcześniejszym harmonogramem. Szczegółowe informacje nauczyciele otrzymają od kierownika szkolenia praktycznego a słuchacze od nauczycieli odpowiedzialnych za nadzór nad projektem edukacyjnym.

wróć