POKAŻ MENU
 
 •  

   

       

 •  

   

   

   

   

   

   

  ASYSTENTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  HIGIENISTKA

  STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

   

   

   

  OPIEKUNKA

  DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

   

  OPIEKUN

  MEDYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  ELEKTRONIKI

  I INFORMATYKI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK

  MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  STERYLIZACJI

  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK

  USŁUG

  KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

   

  TERAPEUTA

  ZAJĘCIOWY

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  PODOLOG

 

REKRUTACJA 2022/2023 ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! -> KLIKNIJ!!!

Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr  8/2020
Dyrektora Szkoły Policealnej -  Medycznego Studium Zawodowego
im. PCK w Puławach

z dnia 12 marca 2020 r.


w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

Na podstawie

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

§  1

Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. czasowo ogranicza się funkcjonowanie Szkoły, polegające na zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla słuchaczy wszystkich kierunków.

§  2

Słuchaczy Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach zobowiązuje się:

 • do pozostania w  swoim domu, unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, zaleca się samokształcenie oraz korzystanie z materiałów przekazywanych przez nauczycieli
 • przestrzegania w domu zasad higieny i czystości
 • do dbania o zdrowie swoje i innych

§  3

 • Nauczycieli Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach zobowiązuje się:
 • do pozostania w gotowości do pracy
 • przygotowywania i przekazywania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy słuchaczy w domu
 • do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub w formie elektronicznej dyrektora jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęciu kwarantanną
 • śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły

§ 4

 1. Ograniczenie pracowników administracji i obsługi do minimum tj. praca zdalna, wykorzystanie przysługujących zaległych urlopów jak i zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w  § 2 pkt 4 rozporządzeniu MEN z dnia 11 marca 2020 r.
 2. Zobowiązuje się pracowników do dyżurów niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Szkoły.
 3. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej
  i kontaktów telefonicznych.
 4. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników.
 5. Zobowiązuję się pracowników przed rozpoczęciem pracy do poddania się pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru elektronicznego bezkontaktowego zapewnionego przez placówkę.
 6. W sytuacji stwierdzenia podwyższonej temperatury – 37,6 niezwłocznie pracownik odsyłany jest do domu.

§ 5

 1. Wprowadza się dla pracowników obsługi obowiązek wzmożonej dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klamek i blatów – co 4 godziny.
 2. Używanie przez wszystkich pracowników środków do dezynfekcji na bazie spirytusu.
 3. Zobowiązuje się do unikania gromadzenia się większej ilości osób w jednym miejscu, spożywania posiłków oddzielnie.

§ 6

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo dyrektora jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.
 2. Dyrektor jednostki zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 7

Indywidualne decyzje w sprawach określonych w§ 1 może podejmować dyrektor Szkoły.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wróć