POKAŻ MENU
 
  •              

 

MISJA

  • Dążenie by realizować oczekiwania społeczne co do profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.
  • Panuje atmosfera zaufania i zrozumienia,która sprzyja rozwojowi ucznia, słuchacza.
  • Nauczyciele wspierają  w pokonywaniu trudności, uczą asertywności, wzbudzają optymizm  i chęci do dalszego rozwoju.   
  • Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci, którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem,sprawić, że uczeń/słuchacz odnajduje swoje miejsce i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.