POKAŻ MENU
 
  •              

 

O studium

Medyczne Studium Zawodowe w Puławach istnieje od 1973 roku. Przygotowuje przyszłych pracowników służby zdrowia w kilku specjalnościach oferując zdobycie atrakcyjnego zawodu. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły oraz w placówkach szkoleniowych, tj. oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjum, gabinetach kosmetycznych, stomatologicznych i odnowy biologicznej, zakładach fizjoterapii i masażu, aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych, zakładach przemysłu farmaceutycznego. Ponadto organizujemy dla młodzieży wycieczki dydaktyczne.

Nasza szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne: pracownię opiekuna medycznego, pracownię opiekunki dziecięcej, pracownię anatomiczną, pracownię językową, pracownie stomatologiczne, sale wykładowe, pracownie kosmetyczne, pracownię komputerową, pracownię multimedialną, pracownię masażu oraz bibliotekę.  Na terenie szkoły zorganizowano muzealną izbę farmacji oraz  ogród botaniczny, gromadzący różnorodne okazy farmakognostyczne.

INFORMACJA
Informujemy, iż na terenie szkoły prowadzony jest Monitoring Wizyjny. Monitoring prowadzony jest przez Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy, poprzez system 5 kamer, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, i obejmuje: korytarz parter, mały korytarz piwnica, szatnia, wejście do szkoły od strony ul. Mickiewicza, wejście do szkoły od strony ul. Kraszewskiego wraz z częścią parkingu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 81 886 24 18, lub drogą elektroniczną na adres: mszpulawy@wp.pl, lub na stronie: www.msz.pulawy.pl

 

 

Posiadamy następujące zaplecze dydaktyczne:

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Nasza młodzież corocznie uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Pracy, zapoznawana jest z aktualną sytuacją na rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską uczniowie mają okazję uczestniczyć w bezpłatnych kursach specjalistycznych zwiększających kompetencje zawodowe oraz „Targach Wiedzy i Umiejętności”.

 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i okolicy. Wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Kazimierzu Dolnym i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym organizujemy zintegrowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła również współpracuje z Urzędem Miasta Puławy, I Batalionem Drogowo- Mostowym im. Romualda Traugutta w Dęblinie, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwowa Strażą Pożarną, NZOZ Klinika Ryki, Zakładem Fizjoterapii i Masażu BIO-RELAX, a także wieloma innymi instytucjami.  Z myślą o naszej młodzieży, od dwóch lat organizujemy ,,Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym dla szkół i uczelni kształcących w kierunku ratownik medyczny”. Nasi uczniowie prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, są współorganizatorami Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.  W szkole corocznie organizowane są przez młodzież i nauczycieli uroczystości dla dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia ,,Przyjazna dłoń”, z Caritasu i podopiecznych Świetlic Socjoterapeutycznych mieszkających na terenie Puław i powiatu puławskiego. Włączamy się do pracy Fundacji Dzieciom w ramach akcji,, Zdążyć z pomocą” oraz do akcji organizowanej przez PCK ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Wielu uczniów jest wolontariuszami wspierającymi akcje organizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej w Puławach, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Bratek”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych.

 

Misją szkoły jest dążenie, by realizować oczekiwania społeczne co do profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa a życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. W szkole panuje atmosfera zaufania, zrozumienia, która sprzyja rozwojowi ucznia. Nauczyciele wspierają uczniów w pokonywaniu trudności, uczą asertywności, wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju. Wśród nauczycieli szkoły są pasjonaci, którzy potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem, sprawić, ze uczeń odnajduje swoje miejsce i jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.

Szkoła promuje uczniów zdolnych, którzy otrzymują stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Nauka w szkole jest bezpłatna.Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom z tytułem zawodowym oraz ,,suplement europass”- potwierdzający kwalifikacje zawodowe, honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

 

Dnia 8 maja 2014 roku szkoła obchodziła swoje 40-lecie. Jubileusz był okazją do nadania szkole imienia Polskiego Czerwonego Krzyża.W tym dniu szkoła otrzymała również sztandar, którego fundatorem była działająca przy szkole fundacja Ars Medicandi (link do strony fundacji). Od tej chwili sztandar będzie uświetniał każdą uroczystość i ważne wydarzenia z życia szkoły. 

 

 

TU ZNAJDZIESZ ARTYKUŁ O JUBILEUSZU

 

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w naszej szkole zapraszamy do wzięcia udziału w SONDZIE oraz zapoznania z OFERTĄ KSZTAŁCENIA, a także do obejrzenia zdjęć umieszczonych w GALERII i odwiedzenia naszego FUNPAGE’u na stronie FACEBOOK (kliknij na ikonę).