Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach mieści się w budynku, którego właścicielem od grudnia 2006 r. jest Województwo Lubelskie. Budynek był gruntownie remontowany. Na 870 m2 powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnej i powierzchni piwnic 446 m2 - utworzono 2 sale wykładowe oraz 11 pracowni przedmiotowych specjalistycznych do poszczególnych kierunków kształcenia. Pracownie przedmiotowe, którymi szkoła dysponuje to:
  • 2 pracownie stomatologiczne,
  • pracownia opiekuńczo-higieniczna,
  • pracownia pielęgnowania dziecka,
  • pracownia masażu,
  • pracownia analizy leków,
  • 2 pracownie kosmetyczne,
  • pracownia komputerowa,
  • pracownia komunikacji w języku obcym,
  • pracownia technik dentystycznych.
  • Pracownia sterylizacji
Wyposażenie zarówno sal wykładowych jak i pracowni jest bardzo dobre. Pracownie posiadają sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach, spełniają standardy zawarte w rekomendacjach KOWEZiU.
W bibliotece, w której zgromadzono 7106 woluminów, funkcjonuje centrum multimedialne z 5 stanowiskami komputerowymi.
Szkoła zawodowa przygotowująca kadry dla potrzeb rynku pracy, musi posiadać odpowiednio wyposażone pracownie zawodowe, dlatego inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, są dostosowane do wymogów jakie stawia rynek pracy, a warunki w pracowniach są zbliżone do rzeczywistych miejsc pracy.