Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe
im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach

tel: 81 886 24 18

e-mail:
mszpulawy@wp.pl

www:
https://msz.pulawy.pl