POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: REKRUTACJA.

Informacja dla nauczycieli dot. Rady Pedagogicznej

Zarządzenie Nr 8
Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach

z dnia 12 lutego 2016 r.


w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej

 

§ 1

Na podstawie § 4 pkt 2a Regulaminu Rady Pedagogicznej zarządzam zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 29 lutego 2016 roku o godz. 15.10

 

§ 2

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie tematyki posiedzenia – A. Berlińska.
 2. Odczytanie wniosków z ostatniego zebrania Rady Pedagogicznej , ocena realizacji uchwał
  i wniosków – A. Mikuła.
 3. Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych  oraz semestralnych w drugim terminie – wychowawcy klas.
 4. Zatwierdzenie zmian do Statut (WSO dla dorosłych – A. Mikuła, Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu – A. Ścibior – Gałązka).

 

§ 3

Obecność na Radzie Pedagogicznej jest obowiązkowa.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wróć