POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: REKRUTACJA.

Konferencja ,,Alternatywne metody komunikowania się z pacjentem /podopiecznym”.

Dnia 15 listopada Pani dyrektor Anna Berlińska i Mariola Zdun uczestniczyły w konferencji ,, Alternatywne metody komunikowania się z pacjentem / podopiecznym”, która została zorganizowana przez  Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Marszałka  Województwa Lubelskiego.

Podczas konferencji zostało poruszonych 7  bardzo ciekawych tematów. Pierwszy- ,, Stres a komunikacja z pacjentem/  podopiecznym” przedstawiony został przez dr Jolantę Lesiewicz . Drugi-

,, Kompetencja komunikacyjna i potrzeby w zakresie komunikacji” zaprezentowała dr Anna Prokopiak. Trzeci -,, Metody komunikacji alternatywnej i wspomagające w pracy z dziećmi  ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi” wygłoszony został przez mgr Barbarę  Tomalę .Czwarty -,, Wspieranie komunikacji z pacjentem z pomocą AAC -alternatywnych i wspomagających metod komunikacji” wygłosiła mgr Agnieszka Plich. Piąte wystąpienie dr Beaty Ledwoch dotyczyło tematu,, Sposoby porozumienia się z osobami afatycznymi”. Szóste wystąpienie Pani mgr Violetty Robaczewskiej  było na temat ,, Wiedzieć, umieć i chcieć- w jaki sposób komunikować się z osobami z dysfunkcją słuchu?”. Ostatni, siódmy temat ,, Metody porozumiewania się z dzieckiem autystycznym w domu ” poruszyła Pani Ewa Chudziak, matka dziecka artystycznego.  Tematyka konferencji była bardzo interesująca, a poruszane zagadnienia będzie można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć ze słuchaczami.

wróć