POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: REKRUTACJA.

UWAGA! REKRUTACJA NADAL TRWA!

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub minimum podstawowej w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły/,
 • 2 fotografie
 • Ksero dowodu osobistego
 • Oświadczenie dotyczące nie posiadania żadnych kwalifikacji zawodowych (w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy)/ wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej / wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły/,
 • Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie),
 • Aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy osób posiadających taką opinię).

 

Kierunek

 

Ilość  miejsc

Uwagi dotyczące kształcenia

Technik farmaceutyczny

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik masażysta

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik usług kosmetycznych

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik usług kosmetycznych

26

zaoczne

Higienistka stomatologiczna

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Opiekunka dziecięca 

26

stacjonarne dla dorosłych

Opiekun medyczny

26

stacjonarne dla dorosłych

Technik sterylizacji medycznej

26

stacjonarne dla dorosłych

Technik dentystyczny

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Technik elektroniki i informatyki medycznej

26

stacjonarne dla dorosłych

Asystent osoby niepełnosprawnej

26

stacjonarne dla dorosłych

Terapeuta zajęciowy

26

młodzieżowe (bez ograniczeń wiekowych)

Opiekunka środowiskowa

26

stacjonarne dla dorosłych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekun Medyczny

26

kurs dla dorosłych

Asystentka stomatologiczna  26 stacjonarne dla dorosłych

 

NA WSZYSTKIE KIERUNKI PROWADZONY JEST NABÓR

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.

NAUKA BEZPŁATNA!!

 

wróć