POKAŻ MENU
 

 •  

   

   

  ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  ​HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 •  

   

   

   

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 •  

   

   

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

   

 •  

   

   

   

  TECHNIK DENTYSTYCZNY

 •  

   

   

   

   

  TECHNIK ELEKTRONIKI
  ​I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  ​TECHNIK MASAŻYSTA

 •  

   

   

   

  TECHNIK STERYLIZACJI
  MEDYCZNEJ

 •  

   

   

   

  TECHNIK USŁUG
  ​KOSMETYCZNYCH

 •  

   

   

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 
UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: REKRUTACJA

Zajęcia w ramach pracowni podstaw stomatologii - kierunek HS

Zajęcia pracowni podstaw stomatologii na kierunku Higienistka Stomatologiczna to nie tylko nauka o sprzętach i instrumentach stomatologicznych, to również poznawanie gabinetu i praca z pacjentem. Nasi uczniowie mają możliwość kształcenia się w kompleksowo wyposażonych pracowniach gdzie mogą praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje badania diagnostyczne zalecone przez lekarza. Higienistka stomatologiczna często pracuje z lekarzem na tzw. cztery ręce, a nawet samodzielnie, ale pod nadzorem lekarza wykonuje niektóre zabiegi. Od tej osoby najczęściej zależy jakie wrażenie pozostanie u pacjenta po wizycie w gabinecie. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się następującymi cechami: spostrzegawczość, umiejętność podejmowania szybkiej decyzji, komunikatywność, empatia, sprawność manualna, dokładność, delikatność, życzliwość.

Do zadań i umiejętności higienistki należy m.in.:

określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej oraz onkologicznej;
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;
czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych na zlecenie lekarza dentysty.

Higienistka stomatologiczna może szukać zatrudnienia nie tylko w prywatnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ale również wszelkich poradniach i klinikach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki zdrowotnej działających przy przedszkolach i szkołach.

wróć