Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, 24-100 Puławy ul. Mickiewicza 29
tel. (81) 886 24 18    E-mail: mszpulawy@wp.pl   www: msz.pulawy.pl
   
  REKRUTACJA 2023/2024
 
   
  technik masażysta
  technik dentystyczny
  technik usług kosmetycznych
  terapeuta zajęciowy
  higienistka stomatologiczna
  asystentka stomatologiczna
  technik elektroniki i informatyki
medycznej
  technik sterylizacji medycznej
opiekunka dziecięca
  opiekun medyczny
     technik farmaceutyczny
     podolog

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Technik sterylizacji medycznej odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń. Technik sterylizacji medycznej realizuje zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej.Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in. w: centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych, podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym, pracowniach mikrobiologii, gabinetach kosmetycznych.

nauka trwa 1 rok
zaoczne-nauka w soboty i niedziele co 2 tygodnie